Házirend

Berczik Sára Budai Táncklub épületében kihelyezett tájékoztató táblán, a Táncklub bélyegzőjével ellátott dokumentumok és az alábbi online felületein megjelent tájékoztatások az intézményünk hivatalos és hiteles információi:

http://budai-tancklub.hu/

https://www.facebook.com/budaitancklub

Email:

info.

Más online felületen a Táncklubbal kapcsolatos esetlegesen közzé tett információkért felelőséget nem vállalunk.

A tanfolyamokkal és tandíjakkal kapcsolatos részletes házirendet és szabályzatot beiratkozáskor minden növendék, táncos és kiskorú esetén a törvényes képviselő rendelkezésére bocsátjuk.

 

Kérjük, hogy a jó együttműködés érdekében szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az alábbiakat!

A táncklub programjairól és az esetleges órákat érintő változásokról az információkat, rendszeresen megtalálja az intézmény bejáratánál kihelyezett tájékoztató táblán és a www.budai-tancklub.hu weboldalon.

 

ADMINISZTRÁCIÓ ÉS TANDÍJBEFIZETÉS (BANKKÁRTYÁS ÉS KÉSZPÉNZES)

NYITVA TARTÁS:

HÉTFŐ 12.00-15.45

KEDD 12.00-17.00

SZERDA 12.00-15.45

CSÜTÖRTÖK 12.00-18.00

PÉNTEK 14.00-15.45

Minden további időben a e-mailcímen előzetes egyeztetés alapján.

Készpénzes befizetés lehetséges az órák idejében az ügyeletesnél.

 

 

II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS HÁZIRENDJE

(A tanfolyamokkal és tandíjakkal kapcsolatos részletes házirendet és szabályzatot beiratkozáskor minden növendék, táncos és kiskorú esetén a törvényes képviselő rendelkezésére bocsátjuk.)

1. A házirendben foglaltak a társaság székhelyére és valamennyi cégbíróságon bejegyzett telephelyeire egyaránt vonatkoznak: 
1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.
1028. Budapest, Templom u. 2-10.
1028. Budapest, Temető u. 65.
1027. Budapest, Kapás u. 55.

2. A társaság keretein belül működő intézmények nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: 
Marczibányi Téri Művelődési Központ 
Klebelsberg Kunó Kulturkúria
Berczik Sára Budai Táncklub
A fenti intézmények minden nap reggel 7.00 órától az aktuális rendezvény befejezéséig tartanak nyitva.
Vízivárosi Galéria (Kedd - Péntek 13.00-18.00; Szombat 10.00-14.00)
A rendhagyó (ünnepi, nyári) nyitva tartásról az ügyvezető igazgató rendelkezik, amely a honlapon megjelenítésre kerül.

3. A házirend az intézmény valamennyi dolgozójára és a helyiségeket igénybe vevő látogatókra egyaránt vonatkozik.

4. Az intézmények területén a 1999. évi XLII. törvény értelmében tilos a dohányzás, dohányozni csak az erre kijelölt helyeken szabad:
- az épületek előtti területen, a bejárattól 5 méter távolságra,
- belső udvarokon kijelölt helyeken.

5. Baleset esetén az eseménynek megfelelően mentők, tűzoltóság, rendőrség értesítendő a Kft. ügyvezető igazgatójának haladéktalan tájékoztatása mellett.

6. Az épületekbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos. Rendezvényeken történő „tüzes” eseményeket a műszaki vezetővel tudatni kell.

7. A társaság technikai-műszaki berendezéseit csak az intézmények szakképzett munkatársai működtethetik.

Látogatókra vonatkozó szabályok:

8. Az intézményekben megtartott rendezvényeket, programokat nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, berendezéseit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

9. A társaság tulajdonának védelme, berendezéseinek és felszereléseinek anyagi felelősséggel történő, rendeltetésszerű használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

10. A látogatók személyes tárgyainak, értékeinek megóvásáért a társaság nem vállal felelősséget. Az intézmények területén csak a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget.

11. A ruhatár használata a színháztermi előadások, rendezvények alkalmával kötelező.

12. A termek bérbeadása esetén a helyiségeket igénybevevő felelősséggel tartozik az épület berendezési tárgyainak épségéért. Károkozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi kártérítésre kötelezhető(k).

13. A színháztermekbe és tánctermekebe ételt és italt bevinni tilos.

14. Ittas egyének az intézményeket nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy az intézmény képviselőjének felszólítására köteles elhagyni az épületet.

15. Az intézmények tisztántartásáról saját takarító személyzet gondoskodik, ennek ellenőrzése saját hatáskörben történik. Ha az intézményekben tartott rendezvény indokolatlanul nagy takarítást igényel, ennek költsége a bérlőt terheli a kaucióból történő levonással.

16. Az intézményeket igénybevevő bérlők és látogatók kötelesek az intézmény tűz- és balesetvédelmi szabályzatát megismerni, betartani és betartatni.