Adatkezelési tájékoztató

A II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Marczibányi Téri Művelődési Központ, a Klebelsberg Kultúrkúria, a Berczik Sára Budai Táncklub és a Vízivárosi Galéria üzemeltetését végző II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-988827; adószáma: 24065924-2-41; önálló cégjegyzésre és képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Vámos Ágnes ügyvezető igazgató; a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevé­kenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.marczi.hu/article/magunkrol/  címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő, a mindenkori jogszabály-változásoknak és az adatkezelésben-feldolgozásban részt vevő személyekben bekövetkező változásoknak megfelelő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., mint adatkezelő és feldolgozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban szeretné megkeresni társaságunkat, a

06 1 212-2820 telefonszámon és az e-mail címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt az abban közölt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl.

Név: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-988827

A cégjegyzéket vezető bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24065924-2-41

Telefonszám: +36 (1) 212-2820

E-mail:

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

a) Hírlevél feliratkozás:

e-mail cím – adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adat

b) Programokra, tanfolyamokra, tárborokban való részvételre jelentkezés – papír alapú jelentkezési lapon, adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adatok:

név; lakcím; születési hely és idő; anyja neve; értesítési telefonszám; értesítési e-mail cím; részvétel/kurzus/tábor ideje;  a jelentkező gyermekkel kapcsolatos egyéb információ, amit a szülő feltétlenül közölni szeretne. 

c) Egészségügyi nyilatkozat, tárborokban való részvételre jelentkezés esetén – papír alapú űrlapon, adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adatok:

név; tábor neve; a 19/2012. (III.28.) NEFMI rendelet alapján kizárólag a gyermeken jelentkező akut tünetek.

3.2 Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő által üzemeletetett intézmények weboldalait, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatkezelő által felügyelt intézmények weboldalait az adatkezelő üzemelteti és alkalmazza a Google Analytics és a Facebook.com, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő anonimizált információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel, ezen keresztül a felhasználóra vonatkozó adat nem kerül az adatkezelő birtokába. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A Marczibányi Téri Művelődési Központ épületében működő Tintakő Könyvesbolt aktuális kínálatából történő internetes megrendelés esetén, a regisztráció során, adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adatok:

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett intézményekben szervezett rendezvényekre a jegyvásárlást a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. partnere a jegy.hu weboldal üzemeltetője bonyolítja le, ezzel kapcsolatban Társaságunk személyes adatok kezelését nem végzi.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt intézmények szervezésében megvalósuló programokra, tanfolyamokra és rendezvényekre a jelentkezést írásban, az egyes intézmények kapcsolattartói által e-mailen megküldött, kinyomtatott, kitöltött és aláírt jelentkezési lappal és a táborok résztvevőire vonatkozó egészségügyi nyilatkozattal lehet megtenni, ezzel kapcsolatban a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólag papíralapú adatkezelést végez, online ügyintézésre nem kerül sor.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt intézmények lehetőséget biztosítanak arra, hogy az érdeklődők hírlevélben értesülhessenek az aktuális progra­mok­ról. A hírlevelekre való feliratkozás minden esetben önkéntes, a hírlevélre való feliratkozás során, a feliratkozó által önkéntesen szolgáltatott, következő adatok kerülnek kezelésre és feldolgozásra:

e-mail cím – adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adat

A hírlevélről a e-mail címre elküldött levéllel lehet leiratkozni.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása (célja)

Jogalap

Megőrzési idő

Hírlevél feliratkozás

/3.1.a)/

hírlevél küldéséhez a címzett beazonosításához szükséges (e-mail cím) adatkezelés, feldolgozás történik adattovábbítás és profilalkotás nem történik

önkéntes adatszolgáltatás

leiratkozásig

Részvételi jelentkezés /3.1.b)/

kapcsolattartáshoz a résztvevők beazonosítása és nyilvántartása, létszámadatok és programok/kurzusok/táborok szerinti bontásban feldolgozásra kerül, adattovábbítás és profilalkotás nem történik

önkéntes adatszolgáltatás, szerződéses kötele­zettségek teljesítésé­hez és szerződéses kötelezettségekből származó igények érvényesítéshez

polgári jogi igényérvényesítés­hez szükséges elévülési idő elteltéig (legfeljebb 5 év)

Egészségügyi nyilatkozat

/3.1.c)/

a résztvevők egészségügyi és étkeztetési szempontból fontos adatai feldolgozásra kerülnek, adattovábbítás és profilalkotás nem történik

önkéntes adatszolgáltatás, szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez

a részvételi idő elteltéig

Sütik (cookies)

/3.3/

az adatkezelést és adatfeldolgozást az adatkezelő végzi, adattovábbítás és profilalkotás nem történik

önkéntes adatszolgáltatás

3.3.2. – a munkamenet végén törlésre kerül,

3.3.3. a felhasználó törli

Online vásárlás

Tintakő könyvesbolt

/3.4./

a megrendelő adatainak rögzítése a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékű adatkörre vonatkozik

önkéntes adatszolgáltatás, szerződéses kötele­zettségek teljesítésé­hez és szerződéses kötelezettségekből származó igények érvényesítéshez, számviteli törvény szerinti számla kiállításához, kiszállításhoz

polgári jogi igényérvényesítés­hez szükséges elévülési idő elteltéig (legfeljebb 5 év)

számlaadatok az Szvt-ben meghatározott időtartamig (8 év)


5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlő érdekeltek figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Az érintettek személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látoga­tott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek az adatkezelő számítógépes rendszerében, másfelől az érdekelt is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha az adatkezelő által üzemeltetett intézmények honlapjai használata, illetőleg az adatkezelő által üzemeltetett intézmények szervezésében meghirdetett programokon, tanfolyamokon, táborokban az érintett részvételi szándékát jelentkezési lapon jelzi és ezek során személyes kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel, illetőleg az adatkezelő által üzemeltetett intézményekkel.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelent­kező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az érintettek által közölt adatokat az adatkezelő az egyes programok/tanfolyamok/táborok szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkatársai útján kezeli, azok automatikusan továbbításra nem kerülnek. Az adatkezelő által működtetett honlapok tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4., X. em. 241, cégjegyzékszám: Cg.01-09-909968) biztosítja, munkatársai kizárólag a honlapok működtetésével automatikusan rögzítésre kerülő elektronikus adatokat ismerhetik meg és kezelik, azokat nem továbbítják, profilalkotást nem végeznek. Az adatkezelő biztosítja, hogy a vele kapcsolatban álló szerződéses partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed erre a körre!

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakoz­zon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkeze­lésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:

Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Kelt: Budapest, 2021. november 2.