Házirend

Kérjük, hogy a jó együttműködés érdekében szíveskedjenek figyelmesen elolvasni intézményünk házirendjét, szabályzatát.

HÁZIREND ÉS SZABÁLYZAT TANFOLYRA JÁRÓKNAK

 

ÁLTALÁNOS HÁZIREND

A Berczik Sára Budai Táncklub Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részeként, a Klebelsberg Kultúrkúriával, a Berczik Sára Budai Táncklubbal és a Vízivárosi Galériával közösen szolgálja a kerület polgárainak közművelődési igényeit.

Az intézmény Házirendje megtalálható az intézményben kihelyezett táblákon és a Táncklub honlapján. 

A Berczik Sára Budai Táncklub házirendje az intézmény valamennyi dolgozójára, bérlőjére és a helyiségeket igénybe vevő látogatókra egyaránt vonatkozik. A tanfolyamokra és órákra történő jelentkezés együtt jár a Házirend és az Adatvádelmi szabályzat elfogadásával.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Táncklubban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kiváló színvonalú, kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek.

       A Házirend előírja továbbá az intézmény rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére  vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

       Berczik Sára Budai Táncklub épületében kihelyezett tájékoztató táblán, a Táncklub bélyegzőjével ellátott dokumentumok és az alábbi online felületein megjelent tájékoztatások az intézményünk hivatalos és hiteles információi:

http://budai-tancklub.hu/

Facebook

Email:

Más online felületen a Táncklubbal kapcsolatos esetlegesen közzé tett információkért felelőséget nem vállalunk.

 

II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HÁZIRENDJE

1. A házirendben foglaltak a társaság székhelyére és valamennyi cégbíróságon bejegyzett telephelyeire egyaránt vonatkoznak: 
1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.
1028. Budapest, Templom u. 2-10.
1028. Budapest, Temető u. 65.
1027. Budapest, Kapás u. 55.

2. A társaság keretein belül működő intézmények nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: 
Marczibányi Téri Művelődési Központ 
Klebelsberg Kunó Kulturkúria
Berczik Sára Budai Táncklub
A fenti intézmények minden nap reggel 7.00 órától az aktuális rendezvény befejezéséig tartanak nyitva.
Vízivárosi Galéria (Kedd - Péntek 13.00-18.00; Szombat 10.00-14.00)
A rendhagyó (ünnepi, nyári) nyitva tartásról az ügyvezető igazgató rendelkezik, amely a honlapon megjelenítésre kerül.

3. A házirend az intézmény valamennyi dolgozójára, bérlőjére és a helyiségeket igénybe vevő látogatókra egyaránt vonatkozik.

4. Az intézmények területén a 1999. évi XLII. törvény értelmében tilos a dohányzás, dohányozni csak az erre kijelölt helyeken szabad:
- az épületek előtti területen, a bejárattól 5 méter távolságra,
- belső udvarokon kijelölt helyeken.

5. Baleset esetén az eseménynek megfelelően mentők, tűzoltóság, rendőrség értesítendő a Kft. ügyvezető igazgatójának haladéktalan tájékoztatása mellett.

6. Az épületekbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos. Rendezvényeken történő „tüzes” eseményeket a műszaki vezetővel tudatni kell.

7. A társaság technikai-műszaki berendezéseit csak az intézmények szakképzett munkatársai működtethetik.

Látogatókra vonatkozó szabályok:

8. Az intézményekben megtartott rendezvényeket, programokat nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, berendezéseit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás illetve a bérleti díjak befizetése.

9. A társaság tulajdonának védelme, berendezéseinek és felszereléseinek anyagi felelősséggel történő, rendeltetésszerű használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

10. A látogatók személyes tárgyainak, értékeinek megóvásáért a társaság nem vállal felelősséget. Az intézmények területén csak a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget.

12. A termek bérbeadása esetén a helyiségeket igénybe vevő/ bérlő felelősséggel tartozik az épület berendezési tárgyainak épségéért. Károkozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi kártérítésre kötelezhető(k).

13. A táncermekbe ételt és italt bevinni tilos.

14. Ittas egyének az intézményeket nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy az intézmény képviselőjének felszólítására köteles elhagyni az épületet.

15. Az intézmények tisztántartásáról saját takarító személyzet gondoskodik, ennek ellenőrzése saját hatáskörben történik. Ha az intézményekben tartott rendezvény indokolatlanul nagy takarítást igényel, ennek költsége a bérlőt terheli a kaucióból történő levonással.

16. Az intézményeket igénybe vevő bérlők és látogatók kötelesek az intézmény tűz- és balesetvédelmi szabályzatát megismerni, betartani és betartatni.

 

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!