Házirend

Berczik Sára Budai Táncklub épületében kihelyezett tájékoztató táblán, a Táncklub bélyegzőjével ellátott dokumentumok és az alábbi online felületein megjelent tájékoztatások az intézményünk hivatalos és hiteles információi:

http://budai-tancklub.hu/

https://www.facebook.com/budaitancklub

Email:

info.

Más online felületen a Táncklubbal kapcsolatos esetlegesen közzé tett információkért felelőséget nem vállalunk.

A tanfolyamokkal és tandíjakkal kapcsolatos részletes házirendet és szabályzatot beiratkozáskor minden növendék, táncos és kiskorú esetén a törvényes képviselő rendelkezésére bocsátjuk.

 

Kérjük, hogy a jó együttműködés érdekében szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az alábbiakat!

A táncklub programjairól és az esetleges órákat érintő változásokról az információkat, rendszeresen megtalálja az intézmény bejáratánál kihelyezett tájékoztató táblán és a www.budai-tancklub.hu weboldalon.

 

                                BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB - HÁZIREND, SZABÁLYZAT 2019/2020. TANÉV

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 1. A Berczik Sára Budai Táncklub Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részeként, a Klebelsberg Kultúrkúriával, a Berczik Sára Budai Táncklubbal és a Vízivárosi Galériával közösen szolgálja a kerület polgárainak közművelődési igényeit.
 2. Az intézmény Házirendje megtalálható az intézményben kihelyezett táblákon és a Táncklub honlapján.
 3. A Berczik Sára Budai Táncklub házirendje az intézmény valamennyi dolgozójára, bérlőjére és a helyiségeket igénybe vevő látogatókra egyaránt vonatkozik.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Táncklubban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kiváló színvonalú, kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek.

A Házirend előírja továbbá az intézmény rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 1. A Berczik Sára Budai Táncklub nyitvatartása az alábbiak szerint alakul: 
  Főépület- 1027 Budapest, Kapás u. 55.

Hétfő-péntek 7:30-21:00 (illetve az utolsó nyilvánosan meghirdetett tanfolyami óra végéig)

Szombat 7:30-21:00 (illetve az utolsó nyilvánosan meghirdetett tanfolyami óra végéig)
 

Ágnes terem- 1027 Budapest, Margit krt. 48. 1. em. 1. (Lift nem használható.)

Hétfő-péntek 7:30-21:00 (illetve az utolsó nyilvánosan meghirdetett tanfolyami óra végéig)

Szombat 7:30-21:00 (illetve az utolsó nyilvánosan meghirdetett tanfolyami óra végéig

 

2. A  rendhagyó (ünnepi, nyári, iskolai szünetek idejében) zárva- és nyitvatartás a 2019/2020. tanévben:

2019. október 23. szerda. ZÁRVA

2019. november 1. péntek- ZÁRVA

2019. november 2. szombat- ZÁRVA

2019. december 23. hétfő - 2020. január 4. szombat -ZÁRVA

2020. április 10. péntek - ZÁRVA

2020. április 11. szombat - ZÁRVA

2020. április 13. hétfő - ZÁRVA

2020. május 1. péntek - ZÁRVA

2020. május 2. szombat - ZÁRVA

2020. június 1. hétfő - ZÁRVA

3. Az intézmények területén a 1999. évi XLII. törvény értelmében tilos a dohányzás, dohányozni csak az épület bejáratától bejárattól 5 méter távolságra lehet

4. Baleset esetén az eseménynek megfelelően mentők, tűzoltóság, rendőrség értesítendő a Táncklub vezetőjét haladéktalan tájékoztatása mellett.

5. Az épületekbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.

6. A társaság technikai-műszaki berendezéseit csak az intézmények szakképzett munkatársai szerelhetik, helyezhetik át.

 

                                                                                          

LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 

 1. Az intézményekben megtartott rendezvényeket, programokat nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait.
 2. A tanfolyamok látogatásának előfeltétele az órák megkezdése előtt befizetett tandíj, illetve bérlés esetén a bérleti díjak befizetése.
 3. A társaság tulajdonának védelme, berendezéseinek és felszereléseinek anyagi felelősséggel történő, rendeltetésszerű használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.
 4. A látogatók személyes tárgyainak, értékeinek megóvásáért a társaság nem vállal felelősséget.
 5. A termek bérbeadása esetén a helyiségeket igénybevevő/ bérlő felelősséggel tartozik a Házirend betartatásáért, a helyiségek rendeltetés szerinti használatáért és az épület berendezési tárgyainak épségéért. Károkozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi kártérítésre kötelezhető(k).
 6. A tánctermekbe ételt és italt bevinni tilos.
 7. Ittas egyének az intézményeket nem látogathatják. A Táncklub épületében ittassá vált személy az intézmény képviselőjének felszólítására köteles elhagyni az épületet.
 8. Az épületben az órák zavartalansága érsekében csendet kérünk.
 9. Az intézmények tisztántartásáról saját takarító személyzet gondoskodik, ennek ellenőrzése saját hatáskörben történik. Ha az intézményekben tartott rendezvény indokolatlanul nagy takarítást igényel, ennek költsége a bérlőt terheli a kaucióból történő levonással.
 10. Az intézményeket igénybe vevő bérlők és látogatók kötelesek az intézmény tűz- és balesetvédelmi szabályzatát megismerni, betartani és betartatni.
 11. A táncklub programjairól és az esetleges órákat érintő változásokról az információkat, rendszeresen megtalálja az intézmény bejáratánál kihelyezett tájékoztató táblán és a www.budai-tancklub.hu weboldalon, továbbá e -mailben küldünk hírlevelet a tanfolyamokat és rendezvényeinket érintő eseményekről.
 12. A tanfolyamokon mindenki csak saját felelősségére vehet rész.
 13. Lehetőség szerint maximum 30 perccel előbb kérjük az érkezést az épületbe.
 14. A táncórák zavartalansága érdekében az épületen belül csendet kérünk.
 15. Átöltözés: az órák előtt és után az átöltözésre külön ÖLTÖZŐ biztosított. A táncteremben való öltözésre lehetőség nincs!  Kizárólag az öltöző feliratú helyiségekben öltözködjenek.
 16. A Budai Táncklub nem vállal felelősséget az öltözőben hagyott értéktárgyakért, ruhákért, erre mindenkinek magának kell figyelnie! Ajánljuk az értéktárgyakat (pénztárca, iratok stb..) bevinni az órára és az ott rendelkezésre álló asztalra elhelyezni.
 17. A hölgyek számára kijelölt öltöző ajtaját öltözés esetén kérjük zárva tartani, jelezve az urak számára, hogy a kíséretükre bízott kisgyermeket a másik öltözőben öltöztessék.
 18. A táncterembe balettcipőben, zokniban, az ügyeletestől kérhető tisztasági cipővédővel, illetve tiszta talpú váltócipőben lehet bemenni, utcai cipőben belépni tilos a higiénia megtartása érdekében.
 19. A táncterembe kizárólag saját óra kezdetekor lehet bemenni.
 20. Az épületbe állatot és kerékpárt behozni, gördeszkázni, rolllezni és görkorcsolyázni tilos. A babakocsikat az épület előterében, a bejáratnál kijelölt területen legyenek szívesek elhelyezni. Babakocsit az épület további részébe bevinni technikai okok miatt nem lehet.
 21. Az öltözőket és az épületet az óra után legkésőbb harminc perccel kérjük elhagyni.
 22. Az épületben TILOS a képi- és hangfelvétel!
 23. Az épületben rendelkezésre álló ügyeletes, információs munkatárs hatáskörébe tartozik: a Házirendben meghatározottak betartása. Feladata szükség esetén a hatóság értesítése és felettese tájékoztatása a rendkívüli helyzetek megoldására.
 24. Baleset, sérülés esetén az információban jelzett helyen elsősegély nyújtó eszközökkel rendelkezünk.
 25. Esetleges kérdések, problémák esetén a Táncklub épületében a nyitvatartási időszakban, rendszerint az információs pultnál tartózkodó ügyeletes munkatárs áll rendelkezésre.

 

Egyéb felvilágosítás:

Cím: 1022 Budapest, Kapás u. 55.

Tel: +361 201-79-92 (Főépület), +36 70 453 40 54 (Ágnes terem)

Email:

Honlap: www.budai-tancklub.hu

Köszönettel az együttműködésért?

 

Simonné Puskás Judit

Táncklub vezető