Házirend

2020.06.17.

Kérjük, hogy a jó együttműködés érdekében szíveskedjenek figyelmesen elolvasni intézményünk házirendjét.

COVID 19 HATÁLYOS INTÉZKEDÉSEK INTÉZMÉNYÜNKBEN

COVID 19 HATÁLYOS RENDELKEZÉS

COVID 19 KÉZMOSÁS MENETE

COVID 19 HELYES KÖHÖGÉS SZABÁLYAI

ALAPVETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK A TÁNCKLUBBAN

6 éves kor felett mindenkinek kötelező az épületben az egészségügyi maszk, vagy egyéb eszközzel eltakart száj és orr, azonban a táncteremben az órák alatt csak 14 éves kortól kötelező!

Belépés előtt kérjük az érintésmentes kézfertőtlenítő használatát!

Résztvevő tagjainknak kötelezően lázat mérünk érkezéskor a Főépületbe járóknak az információban munkatársunk, az Ágnes terembe (Margit krt. 48.) járóknak az ügyeletes !

Az épületben és annak 5 méteres körzetében kérjük a 2 méter távolságtartást!

Az öltözőkben is kérjük a 1,5-2 méter távolságtartás, ennek érdekében egyszerre csak 4 fő tartózkodhat bent egyszerre.

Az órák előtt és után rövid, maximum 15 perces tartózkodási rendet az épületben kérjük szépen betartani!

Részvevővel maximum egy kísérő tartózkodhat az épületben!

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB-HÁZIREND, SZABÁLYZAT

A Berczik Sára Budai Táncklub Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részeként, a Klebelsberg Kultúrkúriával, a Berczik Sára Budai Táncklubbal és a Vízivárosi Galériával közösen szolgálja a kerület polgárainak közművelődési igényeit.

Az intézmény Házirendje megtalálható az intézményben kihelyezett táblákon és a Táncklub honlapján. 

A Berczik Sára Budai Táncklub házirendje az intézmény valamennyi dolgozójára, bérlőjére és a helyiségeket igénybe vevő látogatókra egyaránt vonatkozik. A tanfolyamokra és órákra történő jelentkezés együtt jár a Házirend és az Adatvádelmi szabályzat elfogadásával.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Táncklubban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kiváló színvonalú, kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek.

       A Házirend előírja továbbá az intézmény rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére  vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

       Berczik Sára Budai Táncklub épületében kihelyezett tájékoztató táblán, a Táncklub bélyegzőjével ellátott dokumentumok és az alábbi online felületein megjelent tájékoztatások az intézményünk hivatalos és hiteles információi:

http://budai-tancklub.hu/

https://www.facebook.com/budaitancklub

Email:

Más online felületen a Táncklubbal kapcsolatos esetlegesen közzé tett információkért felelőséget nem vállalunk.