Házirend

ISMÉT TANÍTUNK A BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUBBAN!

Örömmel jelenthetjük be, hogy a jelenlegi járványügyi korlátozásokkal összhangban  a Táncklub újra látogatható.

A látogatók és tagjaink belépésének feltétele, illetve a tanfolyamokon a részvétel lehetséges 18 éves kortól az érvényes védettségi igazolvánnyal és  személyazonosság igazolására szolgáló arcképes okmány bemutatásával, az általános járványügyi szabályok betartása (maszk viselése 6 éves kor felett, kézfertőtlenítés, távolságtartás, stb.) mellett. 

Kérjük, hogy a jó együttműködés érdekében szíveskedjenek figyelmesen elolvasni intézményünk házirendjét.

 

ALAPVETŐ  ELŐÍRÁSOK A TÁNCKLUBBAN 

Csak védettségi igazolvány léptethetők be a látogatók, tagok, növendékek, tanfolyamon résztvevők, ami kizárólag személyazonosító

igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) bemutatásával együttesen érvényes; az intézmény kötelessége mindezek ellenőrzése a belépéskor. (Kiskorú esetén nem kell védettségi igazolvány.) Ezért a

Főépületben lévő információs, az Ágnes teremben (Margit krt.48.) az ügyeletes munkatársunk fogja ellenőrizni az okmányokat és állapítja meg a belépők életkorát, valamint belépési jogát.

A kiskorúakat felügyelettel ellátott személy, kísérő akkor léphet be az épületbe, ha a szülő, vagy kísérő rendelkezik védettségi

igazolvánnyal.

Megkérem a 18 életévüket betöltött látogatókat, tagokat, növendékeket, hogy érkezés előtt készítsék elő személyazonosító és védettségi igazolványukat és belépéskor a fentiekben említett munkatársunknak legyenek szívesek azokat minden alkalommal bemutatni.

A megfelelő maszk és helyes használata, valamint a higiéniai előírások kötelezőek a továbbiakban is 6 éves kortól a Táncklub épületein belül minden helyiségben mindenki számára. Kizárólag a Főépületben lévő büfé szinten az étel és ital fogyasztás ideje alatt rövid időre lehetséges a maszk használatának a mellőzése.

Az eddigi higiéniai és egészségvédelmi előírások és szabályok, mint a maszkhasználatot (6 éves kor felett), kézfertőtlenítést, 1,5 m

távolságtartást továbbra is kötelező mindenkinek betartani az épületben.

Belépés előtt kérjük az érintésmentes kézfertőtlenítő használatát!

A tánctermekben is rendelkezésre áll kézfertőtlenítő.

Az órák között felületfertőtlenítést végzünk a tánctermekben.

Az órák előtt és után rövid, maximum 15 perces tartózkodási rendet az

épületben kérjük szépen betartani!

Egy gyermekkel maximum egy kísérő tartózkodhat az épületben!

 

COVID 19- HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK

Egyészségügyi előírások.

COVID 19 KÉZMOSÁS MENETE

COVID 19 HELYES KÖHÖGÉS SZABÁLYAI

 

HÁZIREND-SZABÁLYZAT

A Berczik Sára Budai Táncklub Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részeként, a Klebelsberg Kultúrkúriával, a Berczik Sára Budai Táncklubbal és a Vízivárosi Galériával közösen szolgálja a kerület polgárainak közművelődési igényeit.

Az intézmény Házirendje megtalálható az intézményben kihelyezett táblákon és a Táncklub honlapján. 

A Berczik Sára Budai Táncklub házirendje az intézmény valamennyi dolgozójára, bérlőjére és a helyiségeket igénybe vevő látogatókra egyaránt vonatkozik. A tanfolyamokra és órákra történő jelentkezés együtt jár a Házirend és az Adatvádelmi szabályzat elfogadásával.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Táncklubban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kiváló színvonalú, kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek.

       A Házirend előírja továbbá az intézmény rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére  vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

       Berczik Sára Budai Táncklub épületében kihelyezett tájékoztató táblán, a Táncklub bélyegzőjével ellátott dokumentumok és az alábbi online felületein megjelent tájékoztatások az intézményünk hivatalos és hiteles információi:

http://budai-tancklub.hu/

https://www.facebook.com/budaitancklub

Email:

Más online felületen a Táncklubbal kapcsolatos esetlegesen közzé tett információkért felelőséget nem vállalunk.

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!