Kreatív gyermek tánc

A kreatív gyermektánc során a gyerekeknek lehetősége nyílik a mozgás által kifejezni önmagukat, az önfeledt játék közben megismerkedni testük képességeivel, ezáltal fejlesztve testtudatukat. Megtapasztalják a tér használatát, találkoznak dinamikai variációkkal. Mindeközben megtanulják figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. Az óra során, odafigyelünk az egyéni képességekre.

Mit fejleszt ez a táncfoglalkozás?

–  A mozgáskészségének fejlesztése 
– A tér és formalátásának fejlesztése 
– A önfegyelmének növelése 
– A koncentrációkészség növelése 
– A megfigyelőképesség kialakítása 
– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 
– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása
– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése   

– A szocializációs folyamatok fejlesztése
– A kreativitás fejlesztése 
– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 
– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 
– A megoldási lehetőségek feltérképezése 
– A döntésképesség növelése
 – A mozgás kapcsolatteremtő hatása

A tanfolyamot 5-7 éves gyermekeknek ajánljuk.