Művészi torna - kéziszeres gimnasztika

Berczik Sára módszertana, az esztétikus testképzés alapján oktatják az intézmény pedagógusai a művészi tornát négy éves kortól a felnőtt korosztályig. A művészi tornaórákon a növendékek megismerkedhetnek a ritmikus sportgimnasztikában alkalmazott kézi szerekkel, mint kötél, labda, szalag, buzogány és karika eszközök használatával a művészi mozdulatok során. A haladóbb csoportok mozdulatművészet műfajában alkotott koreográfiákat, etűdöket is elsajátítanak.
Az intézmény magas színvonalú tevékenységét garantálja, hogy a Budai Táncklub néhai mesteredzője és névadója, Berczik Sára ma már táncpedagógus növendékei és azok táncoktató tanítványai oktatják a művészi tornát, a mozdulatművészetet és örökítik át a Tőle megszerzett tudást, itt a Berczik Iskolában.

Az esztétikus testképzés bemutatása

Kizárólag csak jól felkészített testtel kezdhetünk a táncos formák oktatásához. Berczik Sára célul tűzte ki, hogy azt a technikát kell kikísérleteznie, amely kifejleszti az izomérzékelést, amely tudatosítja a formák iránti átvevő készséget és kialakítja a formalátást. A képzés legmagasabb szintjén olyan technikai tudást kell elérni, hogy a kifejezésben a legkisebb izomcsoport munkája is erősítse az alkotó gondolatot. Ezt az előképzést, amit az évek folyamán kialakított, ma már önálló részként, esztétikus testképzés néven tanítják. A technikai feladatokra való felkészítés mellett a testképzésnek nagy érdeme alkatalakító hatása. Egy táncosnak a pódiumon csupán saját kidolgozott teste a hangszere. Ugyanakkor nemcsak a testképzés elengedhetetlen, hanem a táncos mozgásformák elsajátításához is szükség van technikai előkészítésre. A hagyományos klasszikus balettformák helyett, szabadabban kell kiépítenünk saját mozgásstílusunk formáinak technikáját. Így nyújthatunk a modern harmóniák és témák kötetlen kifejezéséhez megfelelő technikai előkészítést. A tudatosan megalapozott technika nyitja meg az utat az új mozgásformák rendszerének szabad kibontásához. Az esztétikus testképzést kisgyermek kortól a felnőtt korosztályig művelik.