Tanáraink, munkatársaink

  A táncművészeti műfajok széles skáláját kínálja az intézményünk. Jelenleg négy táncművészeti tagozat működik.

A tagozatokon belül az ide látogató növendék 13 tánc és mozgás műfajjal ismerkedhet meg.

 

TÁNCOKTATÓINK

 Szollás Erzsébet - művészitorna, mozdulatművészet, kéziszeres gimnasztika 

 A művészi torna tagozat vezetője. A Testnevelési Főiskolán tanári diplomát és RSG edzői oklevelet szerzett.   Berczik Sára és Kovács Éva tanítványként a Dózsa és a válogatott keret versenyzője volt. 1993-ban         megszerezte   a modern táncpedagógus diplomát. 1995-ben aerobic edzői diplomát szerzett a   Testnevelési  Egyetemen. Mint   Berczik Sára tanítványa, méltó módon elődjéhez, évtizedek óta (1974-től!)   vezeti intézményünkben a művészi   torna csoportokat, akikkel eredményesen vesz részt táncművészeti   versenyeken. Ma már több növendéke is   oktat a Táncklubban. A Táncpedagógusok Országos   Szövetségének alelnöke, a modern-kortárs pedagógusképző esztétikus testképzés tanára, a Fitness                                                        Akadémia, a Berczik Sári Néni Alapítvány kuratóriumának elnöke.   

Szakmai díjak, elismerések:

 

  Jós Fruzsina -  Berczik torna 

 Amint meg tanult járni, meg tanult mozogni is. Hajós Klára családjában ugyanis a mozgás nem jelenthetett           egyet a puszta hely- vagy helyzetváltoztatással ez volt a testi-lelki egészség, a minden izmot, minden                 izomcsoportot szakszerűen és precízen formáló napi munka záloga, amelyet a legjobb szakemberek           irányításával kellett végezni. Alig három évesen kezdett Sári néninél művészi tornát tanulni. Másik   táncpedagógusa édesanyja, Hajós Klára mozdulatművész-pedagógus, aki egyben a Budai Táncklub egyik   alapító tagja is volt. Hosszú-hosszú évek alatt elsajátított tudásának köszönhetően időnként helyettesíteni is   tudta őket. Tanítani azonban jóval később, édesanyja tanácsára kezdett el. Hosszú évek óta vezeti a női                                                             kondicionáló tornafoglalkozásokat, a Budai Táncklubban a mozdulatművészet és az esztétikus testképzés                                                        technikáját alakalmazva.  2010 szeptemberétől tartja hölgyeknek a Berczik tornaórákat az intézményben.

 Szakmai díjak, elismerések:

 

 Szirányi Laura - művészi torna, mozdulatművészet 

 Négy éves korában kezdett művészi tornázni Szollás Erzsébetnél, illetve Berczik Sári néninél a Budai   Táncklubban. Később több műfajjal is megismerkedett, mint a balett, néptánc, társastánc, flamenco, modern   tánc, karakter tánc. 2009 óta a Buda Táncklubban tanít művészi tornát a mozdulatművészetre alapozva óvodás   és iskolás csoportoknak, miután elvégezte a Modern Táncpedagógus Képzőt. Szollás Erzsébet felnőtt   csoportjának munkájában jelenleg is részt vesz. 2010-ben a XIX. Országos Táncművészeti Fesztiválon modern   tánc kategóriában,  duettben, első helyet szerezett.

 

Szakmai díjak, elismerések:

 

  Győri Anna - művészi torna, táncgimnasztika

 Kiscsoportos óvodásként kezdett művészi tornára járni a Budai Táncklubba, Erdélyi Alíz művészi torna       csoportjába. Ezt a műfajt később SzollásErzsébetnél folytatta, egészen felnőttkorig. 2011-ben végezte el a
 Modern-kortárs Táncpedagógus Képzőt, ahol a meglévő műfajok (művészi torna, kéziszeres gimnasztika) mellé   sok különböző műfaj óráin vett részt, úgymint klasszikus balett, art jazz, társastánc, modern- és kortás   tánc. Célja hogy minden kislány megtanulja a szép, harmonikus mozgás alapjait, igazi jó hangulatú órák   keretében. Ezzel egy olyan alapot adva nekik, hogy életükben később is jelen legyen a tánc, a sport, az   egészséges mozgás. A Budai Táncklubban a legkisebbeknek táncgimnasztikát, az óvodás és kisiskolás                       korosztályoknak művészi tornát (és kéziszeres gimnasztikát) oktat.

 

 Bárány Ilona - klasszikus balett 

 A Berczik Sára Budai Táncklub klasszikus balett tagozatvezetője.
 1984 óta balett mester a Budai Táncklubban. Aktív és sikeres táncos múlt után, mint klasszikus balett   pedagógus- diplomázott a Táncművészeti Főiskolán. Az intézményben nem elsődleges cél a hivatásos   művészképzés, de több tehetséges tanítványa a Táncművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, illetve   növendékeiből alakult a Pétery Melinda vezette Laterna Magica Táncszínház. Koreográfiáival sikereket ér el   országos táncművészeti versenyeken. A Berczik Sári Néni Alapítvány által szervezett Berczik Műhely közkedvelt   klasszikus balett metodika előadója.

Szakmai díjak, elismerések:

 

 Puskás Judit - klasszikus balett, modern tánc, Táncklub vezető

 Három éves korától tanult klasszikus balettet Lieszkovszky Tibortól, Ákos Klárától és a Budai Táncklubban   Lieszkovszky Melindától. 1978-tól az Állami Balett Intézet növendéke lett, majd a Táncművészeti Főiskolán   diplomázott, mint színházi táncművész. 1984 őszétől a Honvéd Művészegyüttes táncosa volt. 1985 óta a   Budai Táncklub klasszikus-balett és modern tánc pedagógusa. 1993-ban klasszikus balett pedagógusi   diplomát szerzett a Táncművészeti Főiskolán. Modern tánctechnikai tudását külföldi kurzusokon     fejlesztette tovább. A TOSZ Modern- Kortárs Tánc csoportvezetői tanfolyamának jazz tánc szakos tanára volt. A Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagja  volt 2001-2017 között. Csoportjai rendszeresen díjazottak országos és nemzetközi táncversenyeken. 2010 óta a Berczik Sári Néni Alapítvány kuratórium tagja. Vezetői, szervezői gyakorlatra korábban, táncversenyek,  fesztiválok tánc- és  műkorcsolya gálák szervezésével tett szert.

2010. április 1-től a Budai Táncklub vezetője. 2011-ben felsőfokú kulturális menedzser diplomát szertett. A Táncklubban a művészetoktatás mellett számos kulturális programot szerveznek, így Puskás Judit a kitalálója és szervezője a 2011 óta  a „Tánc-kiállítás” tánc és képzőművészeti kultúrális fesztiválnak.

Szakmai díjak, elismerések:

 

 Bábel Brigitta - klasszikus balett 

 2014 tavasza óta tanít a Budai Táncklubban. Felnőtt, óvodás és kisiskolás klasszikus balett csoportokat vezet.   Végzettsége: Magyar  Táncművészeti Főiskola táncos és próbavezetői szak diploma.

 

 

 

 

 Bocsi Eszter - Klasszikus balett, kortárs tánc, táncgimnasztika, Berczik torna 

 1996-200 a pécsi Művészeti Szakközépiskolába járt. 2000-2004 között a Markó Iván vezette Magyar Fesztivál   Balett tagja. 2004-2008 között a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatója klasszikus balett táncpedagógus   szakon. 2006-2010-ig a Miskolci Nemzeti Színház tánctagozatának volt tagja. 2010-től a Berczik Sára Budai   Táncklub pedagógusa, illetve kortárs koreográfusokkal -Pataky Klárival, Góbi Ritával, Gergye Krisztiánnal   - dolgozott. A Magyar Táncművészeti Egyetemen klasszikus balett táncpedagógus szakán mesterdiplomát             szerzett 2020-ban.

 

Szakmai díjak, elismerések:

 

 Dékány Éva - jazz balett 

 A modern tánctagozat vezetője. Sikeres táncosnő pályafutás után a Testnevelési Főiskola RSG edzői szakát, majd   a Táncpedagógusok Országos Szövetségének modern táncpedagógus kurzusát is elvégezte. Néptánc oktató   képesítéssel rendelkezik. 1985-től tanít a táncklubban művészi tornát, Berczik tornát és jazz balettet. Mivel új   növendékei általában semmilyen előképzettséggel nem rendelkeznek, ezért óráiba beépíti aúesztétikus   tesôképzés gyakorlatait is. E metodika megfelelő alapot jelent növendékei táncoktatásában. Amerikai stílusú jazz   táncot tanít. Koreográfiáit és módszertanát a művészi torna elemeivel egészíti ki. Tevékenysége elismeréseként:   Nívó-díjat, Berczik Sára-díjat, Életmű-díjat és a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét vehette át.

Szakmai díjak, elismerések:

 

   Dócs Eszter - Kreatív gyermek tánc, show tánc 

   6 éves korától tanult táncolni, több táncverseny 1. helyezettje lett. 10 évig mazsorettezett és 5 évig a                     Sarkantyús Néptáncegyüttesben táncolt. Később a Nyíregyházi Művészeti Középiskolában ismerkedett meg a     balettel illetve a moderntánccal, majd felvételt nyert a  Magyar Táncművészeti Egyetemre. Több táncstílusban     jártas és készít koreográfiákat: balett, moderntánc, hip-hop, néptánc, divat-show tánc, sztepp                                 műfajokban. Tagja volt a Nemzeti Lovas Színháznak és az Attraction Látványszínháznak. Diplomáját  2019-          ben a Magyar Táncművészeti Egyetem Divattánc Szakon szerezte meg.

 

 Dalotti Tibor - társastánc

 Tíz éves korától szoros kapcsolatban áll a művészi mozgással. Jégtáncosként hatszoros Országos bajnoki címet   szerezett, versenytáncosként szintén nyert Országos- és Budapest bajnokságot. A társastánccal Szererba Imre   irányításával a Budai Táncklubban ismerkedett meg. 1984-ben a Népművelési Intézet Társastánc-tanár képzőjén   művészeti oktatói képesítést, 1992-ben hivatásos előadó-művészeti működési engedélyt szerzett.
 A Botafogó Táncegyüttes alapítója, koreográfusa, társastánc pedagógusa. 1999 óta a Budai Táncklub társastánc   pedagógusa. Felnőtt csoportokat oktat.

 

Szakmai díjak, elismerések:

 

A BUDAI TÁNCKLUB ZONGORAKÍSÉRŐI

Gabura Mária

Fehér Nikolett

Lalatos József

Zsolnay Károly

 

INTÉZMÉNYÜNK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Mihály Lajosné

Ruszi Annamária

Szabó Erika

Szabóné Horváth Erika

Terjékiné Szecsey Judit

Tóth Emőke