Tandíjak

INFORMÁCIÓ A BEIRATKOZÁSRÓL

TANDÍJAK FÉLÉVES TANFOLYAMRA JELENTKEZŐKNEK
Az éves tandíjat két részletben kell befizetni. A tandíj félévre és egy összegben fizetendő. Tandíjfizetés nélkül az órákon nem lehet részt venni. A befizetést követően Tagsági Kártyát adunk, amivel a továbbiakban igazolni lehet a befizetést.
Heti 1x45 perces tanfolyam 28.000 Ft/félév/19 óra
Heti 2x45, vagy 1x90 perces tanfolyam 43.200 Ft/félév/38 óra
Heti 1x60 perces tanfolyam 36.000 Ft/félév/19 óra
Heti 2x60 perces tanfolyam 55.200 Ft/félév/38 óra
Heti 1x75 perces tanfolyam 38.400 Ft/félév/38 óra
Heti 2x75 perces tanfolyam 62.400 Ft/félév/38 óra
Heti 2x90 perces tanfolyam 69.600 Ft/félév/38 óra
A fenti tandíjak a teljes félévre szólnak. A tanév első napját követő beiratkozás esetén, az adott naptári hónap 1. illetve 16. napjától kerül számításra a tandíj, ennek összegéről emailben küldünk értesítést a jelentkezést követően. Napi lebontással nem számítunk tandíjat.
Alkalmi óra, részletfizetés és havi díj nincs!
Próbaóra 2.000Ft. A próbaórát tanfolyamonként egyszer lehet igényelni és nem vonható le a tandíjból.
Kedvezmények választhatók: Testvérkedvezmény, vagy érvényes kerületi kártyával rendelkezőknek a tandíjból -5%. A kedvezmények nem vonhatók össze.
A tanfolyamokat kizárólag az órarend szerint meghirdetett óraszámban lehet igénybe venni.
Kizárólag Berczik torna és Pilates foglalkozás esetén: bérlet 18.000 Ft/10x60 perc. (A bérlet felhasználható a vásárlástól számított két hónapig.) Alkalmi óra 2.400Ft.
A tandíjat átruházni nem lehet. Hiányzás esetén órát nem lehet pótolni, annak tandíját nem fizetjük vissza.

TANDÍJAK BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE
I. félévre – beiratkozáskor, az adminisztratív ügyintézés miatt részvétel előtt három nappal kell befizetni.
II. féléves tandíjfizetési időszak: 2025.01.02-2025.01.31.
EGYÉB TUDNIVALÓK A TANDÍJAKRÓL
- A kedvezmények nem vonhatók össze, a próbaidőre nem érvényesíthetők és kizárólag a beiratkozáskor lehet érvényesíteni, utólagos reklamációt nem fogadunk el.
- A tanév első napját követő beiratkozás esetén, az adott naptári hónap 1. illetve 16. napjától kerül számításra a tandíj. Napi lebontással nem számítunk tandíjat.
- Tandíjat csak abban az esetben áll módunkban visszafizetni, ha a választott tanfolyam tanévkezdéskor nem indul el. A próbaóradíj a tandíjból nem kerül levonásra.
- A próba kérése nem kötelező, de ajánlott. Mi nem válogatunk a jelentkezők között. A próbaóra az Ön, illetve gyermeke érdekében van.
- A próbaóra után a választott tanfolyamon, csak a teljes féléves tandíj befizetését követően lehet részt venni.
- Csak vis maior esetén kérhető jóváírás, vagy tandíj visszafizetés.
- A befizetett tandíjat reklamáció, betegség, sérülés, vagy egyéb ok miatt nem fizetjük vissza.
- Jóváírás csak kizárólag hosszan tartó (minimum két naptári hónap) kórházi, vagy szakorvosi lelettel igazolható egészségügyi okból eredő folyamatos hiányzás esetén igényelhető. Ebben az esetben mellékelni kell a kórházi vagy szakorvosi lelet másolatát és az indoklást tarttalmazó kérelmet e-mailben. Az orvos által igazolt időszak tandíját a következő befizetési időszakban levonjuk a befizetetndő díjból. A jóvárás kérése, vagyis a betegség bejelentése legkésőbb a sérülés napját követő két napon belül lehetséges.

TOVÁBBI RÉSZLETEK A HÁZIRENDBEN OLVASHATÓK!